Sim Taxi 2

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim taxi Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 Đặt mua
2 Sim taxi Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 Đặt mua
3 Sim taxi Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 Đặt mua
4 Sim taxi Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 Đặt mua
5 Sim taxi Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 Đặt mua
6 Sim taxi Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 Đặt mua
7 Sim taxi Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 Đặt mua
8 Sim taxi Viettel 09.81.85.85.85 279.000.000 Đặt mua
9 Sim taxi Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 Đặt mua
10 Sim taxi Mobifone 0764.14.14.14 30.000.000 Đặt mua
11 Sim taxi Mobifone 0783.50.50.50 31.000.000 Đặt mua
12 Sim taxi Mobifone 0772.64.64.64 34.000.000 Đặt mua
13 Sim taxi Mobifone 07.84.48.48.48 111.000.000 Đặt mua
14 Sim taxi Mobifone 0764.97.97.97 38.000.000 Đặt mua
15 Sim taxi Mobifone 0934.15.15.15 99.000.000 Đặt mua
16 Sim taxi Mobifone 0937.74.74.74 109.000.000 Đặt mua
17 Sim taxi Mobifone 0765.30.30.30 35.000.000 Đặt mua
18 Sim taxi Mobifone 0938.54.54.54 93.000.000 Đặt mua
19 Sim taxi Mobifone 0786.34.34.34 34.000.000 Đặt mua
20 Sim taxi Vinaphone 0919.54.54.54 93.000.000 Đặt mua
21 Sim taxi Mobifone 0767.19.19.19 59.000.000 Đặt mua
22 Sim taxi Mobifone 0786.30.30.30 30.000.000 Đặt mua
23 Sim taxi Mobifone 0776.98.98.98 68.000.000 Đặt mua
24 Sim taxi Mobifone 0767.21.21.21 32.000.000 Đặt mua
25 Sim taxi Vinaphone 0817.53.53.53 30.000.000 Đặt mua
26 Sim taxi Mobifone 0764.56.56.56 54.000.000 Đặt mua
27 Sim taxi Mobifone 0785.60.60.60 34.000.000 Đặt mua
28 Sim taxi Mobifone 0786.32.32.32 34.000.000 Đặt mua
29 Sim taxi Mobifone 0703.19.19.19 48.000.000 Đặt mua
30 Sim taxi Mobifone 0784.51.51.51 30.000.000 Đặt mua
31 Sim taxi Mobifone 0764.21.21.21 30.000.000 Đặt mua
32 Sim taxi Mobifone 0777.94.94.94 98.000.000 Đặt mua
33 Sim taxi Vinaphone 0852.21.21.21 30.000.000 Đặt mua
34 Sim taxi Mobifone 0937.14.14.14 93.000.000 Đặt mua
35 Sim taxi Mobifone 0785.61.61.61 60.000.000 Đặt mua
36 Sim taxi Mobifone 0786.45.45.45 34.000.000 Đặt mua
37 Sim taxi Mobifone 0779.13.13.13 30.000.000 Đặt mua
38 Sim taxi Mobifone 0785.39.39.39 199.000.000 Đặt mua
39 Sim taxi Mobifone 0704.57.57.57 40.000.000 Đặt mua
40 Sim taxi Vinaphone 0942.96.96.96 230.000.000 Đặt mua
41 Sim taxi Mobifone 0767.73.73.73 45.000.000 Đặt mua
42 Sim taxi Viettel 0394.76.76.76 40.000.000 Đặt mua
43 Sim taxi Mobifone 0707.64.64.64 45.000.000 Đặt mua
44 Sim taxi Mobifone 0797.70.70.70 45.000.000 Đặt mua
45 Sim taxi Mobifone 0799.84.84.84 45.000.000 Đặt mua
46 Sim taxi Mobifone 07.85.65.65.65 50.000.000 Đặt mua
47 Sim taxi Mobifone 0786.70.70.70 33.000.000 Đặt mua
48 Sim taxi Viettel 0973.96.96.96 330.000.000 Đặt mua
49 Sim taxi Vinaphone 0949.76.76.76 150.000.000 Đặt mua
50 Sim taxi Mobifone 0768.76.76.76 40.000.000 Đặt mua
51 Sim taxi Mobifone 0783.96.96.96 55.000.000 Đặt mua
52 Sim taxi Mobifone 0765.17.17.17 40.000.000 Đặt mua
53 Sim taxi Mobifone 0703.81.81.81 50.000.000 Đặt mua
54 Sim taxi Mobifone 0778.56.56.56 50.000.000 Đặt mua
55 Sim taxi Mobifone 0798.73.73.73 40.000.000 Đặt mua
56 Sim taxi Mobifone 0778.94.94.94 33.000.000 Đặt mua
57 Sim taxi Vinaphone 0854.70.70.70 45.000.000 Đặt mua
58 Sim taxi Mobifone 0703.16.16.16 80.000.000 Đặt mua
59 Sim taxi Mobifone 0764.87.87.87 40.000.000 Đặt mua
60 Sim taxi Vinaphone 0947.76.76.76 140.000.000 Đặt mua
61 Sim taxi Mobifone 0786.50.50.50 33.000.000 Đặt mua
62 Sim taxi Viettel 0965.21.21.21 80.000.000 Đặt mua
63 Sim taxi Mobifone 0769.56.56.56 50.000.000 Đặt mua
64 Sim taxi Mobifone 0777.14.14.14 55.000.000 Đặt mua
65 Sim taxi Mobifone 0764.42.42.42 33.000.000 Đặt mua
66 Sim taxi Mobifone 0784.46.46.46 33.000.000 Đặt mua
67 Sim taxi Mobifone 0775.70.70.70 45.000.000 Đặt mua
68 Sim taxi Mobifone 0703.76.76.76 45.000.000 Đặt mua
69 Sim taxi Mobifone 0783.67.67.67 45.000.000 Đặt mua
70 Sim taxi Mobifone 0795.76.76.76 36.000.000 Đặt mua